Rendegraver

Vi har erfaring med rendegravere

Vi har i virksomheden en rendegraver, som udfører forskellige opgaver f.eks.:

  • Dræn
  • Læsning af forskellige materialer
  • Planering

Vi udfører en del drænarbejde ved landbruget samt diverse graveopgaver.

Et udpluk af vores seneste referencer