Kloakrensning

Rensning af kloakker

Hos Kloakmester Kim Have kan vi nu tilbyde rensning af kloakledninger med vores nye kombineret spuler & slamsuger påbygget en 3500 kg trailer, som er nemt at komme rundt med.

Med en kombineret spuler & slamsuger, kan vi suge sand og sten eller lign. op så det ikke forsætter ud i hovedkloakken og laver forstoppelser der. Vi kan også tømme rendestensbrønde samt tagbrønde og lign.

Skulle vi ved en spuling være i tvivl om der er problemer med kloakken, kan vi lave en tv-inspektion med det samme, da vi har vores kamera med eller omvendt. Skal vi lave en tv-inspektion, kan vi spule kloakledningen inden tv-inspektion.

Vi kan tilbyde:

  • Tømning af vand i kældere og lign.
  • Tømning af sandfang/tagbrønde
  • Rodfræsning af rødder i kloak
  • Rensning af rørledning
  • Lokalisering af brønde og kloakledninger
  • Rensning af markdræn samt lokalisering af dræn og brønde

Et udpluk af vores seneste referencer