Kloakarbejde

Kloakarbejde for alle

Vi udfører små og større kloakarbejder for private, erhverv og kommuner.

Kloakarbejde

Vi kan tilbyde kloakering i det åbne land, med eks.:

 • Nedsivning
 • Sandfilter
 • Biologisk filter
 • Beplantet filter
 • Samletanke
 • Bundfældingstanke
 • Opsamling af regnvand

Valg af afløbsløsning

Når der skal vælges afløbsløsninger, bør følgende faktor iagttages:

 • Anskaffelsespris.
 • Mulighed/behov for vedligeholdelse.
 • Driftsomkostninger.
 • Anlægget skal kunne tåle varierende belastninger.​

Aktuelle Systemer

Hvis almindelig nedsivning ikke er mulig, kan følgende alternativer overvejes:

 • Nedsivningsanlæg med jordhøjsoverdækning.
 • Biologisk Sandfilteranlæg.
 • Jordhøjsanlæg. (Bygges over eksisterende terræn som et biologisk sandfilter)
 • Minirensningsanlæg, biologisk eller kemisk/biologisk. Man må kun benytte anlæg der er omfattet af en godkendelsesordning.
 • Samletanke. (må betragtes som nødløsning)​

Udledningstilladelse

Til enhver udledning skal der søges om en tilladelse, også ved ændring af eksisterende tilladelser. Ansøgning herom sendes til den stedlige kommune. Den formelle udledningstilladelse ligger i kommunen. Ansøgningen skal indeholde alle oplysninger, der er nødvendige, for at kunne vurdere om tilladelsen kan gives.

Vigtige oplysninger er:

Jordbundsforhold. Afstand til:

 • Højeste grundvandsstand.
 • Skel og vej.
 • Bygning.
 • Vandindvinding.
 • Vandløb, grøft, moser, dræn og havet.
 • Nærmeste nedsivningsanlæg for spildevand og for klorholdigt spildevand.

Disse forhold bør være nøje beskrevne, fordi loven her kræver visse minimumsgrænser. Hvis alle afstandskrav kan overholdes og jordbundsundersøgelsen viser, at jorden er egnet til nedsivning, gives der udlednings-tilladelse efter nærmere beskrevne betingelser.

Ansøgningen

Vi hjælper gerne med at vælge hvilket anlæg som passer bedst til jeres område. Og vi giver gerne et uforpligtende tilbud på netop dit anlæg. Vi tager os af jordbundsundersøgelse, tegninger samt ansøgning til kommunen. Ring nu og få aftalt et møde med os.

Et udpluk af vores seneste referencer